Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42613
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Пристрій перетворення кодів
Authors Borysenko, Oleksii Andriiovych  
Ivanchuk, Oleksii Vasylovych
Keywords синхронізація пристрою
пристрій перетворення кодів
біноміальний лічильник
Type Patent
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42613
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 100279 U Україна, МПК H03M 7/12 (2006.01). Пристрій перетворення кодів / О.А. Борисенко, О.В. Іванчук (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201409871; заявл. 08.09.2014; опубл. 27.07.2015, бюл. № 14.
Abstract Пристрій перетворення кодів, що містить блок керування, перший та другий входи якого підключені до інформаційного входу та входу синхронізації пристрою, підсумовуючий двійковий лічильник, входи якого підключені до виходів блока керування, який відрізняється тим, що, в нього додатково введені регістр збереження, підсумовуючий біноміальний лічильник, блок порівняння, схеми контролю та заборони, при цьому входи регістра збереження підключені до інформаційного входу та виходу дозволу запису блока керування, входи підсумовуючого біноміального лічильника підключені до виходу синхронізації та скидання блока керування, а входи блока порівняння підключені до виходів регістра збереження та підсумовуючого біноміального лічильника, вихід блока порівняння заведений на третій вхід блока керування та перший вхід схеми контролю, а другий вхід схеми контролю підключений до виходу підсумовуючого біноміального лічильника, вихід схеми контролю заведений на четвертий вхід блока керування, до п'ятого входу блока керування підключений другий вихід підсумовуючого біноміального лічильника, входи схеми заборони підключені до виходів підсумовуючого двійкового лічильника та виходу видачі інформації та виходу видачі сигналу помилки блока керування і виходи схеми заборони є виходами пристрою.
Appears in Collections: Патенти

Views

Canada Canada
1
Czechia Czechia
1
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Panama Panama
1
Ukraine Ukraine
199
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
157
United States United States
222
Unknown Country Unknown Country
20

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 193,11 kB Adobe PDF 405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.