Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42620
Title: Спосіб оцінки ступеня ризику розвитку асоційованої патології у ВІЛ-інфікованих осіб
Authors: Chemych, Mykola Dmytrovych
Piddubna, Anna Ivanivna 
Keywords: ВІЛ-інфековані
поліморфізм гена інтерлейкіну
рівень цитокінів
імуногенетичні параметри
ВИЧ-инфецированные
полиморфизм гена интерлейкина
уровень цитокинов
имуногенетические параметры
Issue Year: 2014
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 93780 U Україна, МПК G01N 33/53 (2006.01).G01N 33/53 (2006.01). Спосіб оцінки ступеня ризику розвитку асоційованої патології у віл-інфікованих осіб/ М.Д. Чемич, А.І. Піддубна (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201405640; заявл. 26.05.2014; опубл. 10.10.2014, бюл. № 19.
Abstract: Спосіб оцінки ступеня ризику розвитку асоційованої патології у ВІЛ-інфікованих осіб включає визначення у крові вмісту інтерлейкіну 10 та поліморфізму гена інтерлейкіну 10 (-592С/А). Додатково визначають фактор некрозу пухлин альфа, причому рівні цитокінів визначають саме у сироватці крові. Визначають поліморфізм гена фактора некрозу пухлин альфа (-308G/A) та абсолютну кількість CD4+Т-лімфоцитів, і за цими імуногенетичними параметрами, зведеними у таблицю шляхом альтернативного послідовного аналізу Вальда, здійснюють розрахунок сумарних прогностичних коефіцієнтів (ПК) і ступеня вірогідності безпомилкового прогнозу.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42620
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other9
Canada1
Czech Republic1
Germany6
France2
United Kingdom3
Italy2
Russia2
Ukraine6
United States2
Downloads
Other10
China2
Germany3
France1
Russia1
Ukraine6
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
getdocument.pdf342.66 kBAdobe PDF24Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.