Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42620
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб оцінки ступеня ризику розвитку асоційованої патології у ВІЛ-інфікованих осіб
Authors Chemych, Mykola Dmytrovych
Piddubna, Anna Ivanivna  
Keywords ВІЛ-інфековані
поліморфізм гена інтерлейкіну
рівень цитокінів
імуногенетичні параметри
ВИЧ-инфецированные
полиморфизм гена интерлейкина
уровень цитокинов
имуногенетические параметры
Type Patent
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42620
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 93780 U Україна, МПК G01N 33/53 (2006.01).G01N 33/53 (2006.01). Спосіб оцінки ступеня ризику розвитку асоційованої патології у віл-інфікованих осіб/ М.Д. Чемич, А.І. Піддубна (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201405640; заявл. 26.05.2014; опубл. 10.10.2014, бюл. № 19.
Abstract Спосіб оцінки ступеня ризику розвитку асоційованої патології у ВІЛ-інфікованих осіб включає визначення у крові вмісту інтерлейкіну 10 та поліморфізму гена інтерлейкіну 10 (-592С/А). Додатково визначають фактор некрозу пухлин альфа, причому рівні цитокінів визначають саме у сироватці крові. Визначають поліморфізм гена фактора некрозу пухлин альфа (-308G/A) та абсолютну кількість CD4+Т-лімфоцитів, і за цими імуногенетичними параметрами, зведеними у таблицю шляхом альтернативного послідовного аналізу Вальда, здійснюють розрахунок сумарних прогностичних коефіцієнтів (ПК) і ступеня вірогідності безпомилкового прогнозу.
Appears in Collections: Патенти

Views

Canada Canada
1
Czech Republic Czech Republic
1
France France
2
Germany Germany
6
Italy Italy
2
Russia Russia
2
Singapore Singapore
40
Ukraine Ukraine
6
United Kingdom United Kingdom
3
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
79
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 342,66 kB Adobe PDF 102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.