Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42741
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Когнітивно-комунікативний підхід у процесі викладання російської мови як іноземної
Authors Bidenko, Larysa Valentynivna  
Kyselova, Hanna Ivanivna
Keywords когніція
когниция
Cognition
комунікативна компетентність
коммуникативная компетентность
Communicative competence
російська мова як іноземна
русский язык как иностранный
Russian as a foreign language
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42741
Publisher Запорізький медичний університет
License
Citation Тенденції і проблеми мовної підготовки іноземних студентів в сучасних умовах : матеріали заочної Міжнародной науково-практичної інтернет-конференції (Запоріжжя, 13-17 травня 2013р.). – Запоріжжя : Вид-во ЗГМУ, 2013. – С.50.
Abstract У статті розглядаються питання щодо вдосконалення форм та методів навчання у процесі викладання російської мови як іноземної. Автори статті підкреслюють визначну роль когнітивно-комунікативного підходу на уроках РМІ та зазначають важливе місце розвитку когнітивно-комунікативної компетентності майбутніх медиків.
В статье рассматриваются вопросы совершенствования форм и методов обучения в процессе преподавания русского языка как иностранного. Авторы статьи подчеркивают главенствующую роль когнитивно-коммуникативного подхода на уроках РКИ и отмечают огромное значение развития когнитивно-коммуникативной компетентности будущих медиков
The article considers the issues of improving the forms and methods of training in teaching Russian as a foreign language. The authors underline the outstanding role of cognitive-communicative approach in the classroom RFL and celebrate the important place the development of cognitive-communicative competence of future doctors.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
4
Greece Greece
13768
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
763
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
7129
United Kingdom United Kingdom
4326
United States United States
1523
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

Belarus Belarus
1
China China
4
France France
1
Germany Germany
2
Russia Russia
6
Tajikistan Tajikistan
1
Ukraine Ukraine
13841
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1524
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
Bidenko_cognitive_competence_approach.pdf 377,45 kB Adobe PDF 15402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.