Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42817
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основи фізичного матеріалознавства
Authors Кшнякіна, Володимир Семенович
Кшнякина, Владимир Семенович
Kshniakina, Volodymyr Semenovych
Keywords фізичне матеріалознавство
конструкційні матеріали
аморфні метали
напівпроводники
физическое материаловедение
конструкционные материалы
аморфные металлы
полупроводники
Type Schoolbook
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42817
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Кшнякін, В.С. Основи фізичного матеріалознавства [Текст]: навч. посіб.: у 2-х ч. Ч.2 / В.С. Кшнякін, А.С. Опанасюк, К.О. Дядюра. - Суми: СумДУ, 2015. - 291 c.
Abstract У цьому навчальному посібнику розглянуті основні напрямки сучасного фізичного мате-ріалознавства: конструкційні матеріали, аморфні метали та напівпровідники, основи фізики фракта-льних структур, квазікристали, рідинні кристали та їх застосування у фізиці й біології, основи нано-фізики, фулерени, вуглецеві нанотрубки та численні ефекти в електричних і магнітних матеріалах електроніки. Аналізуються різні теорії. Подано приклади сучасного та перспективного застосування матеріалів. Навчальний посібник складається з двох частин. Перша частина містить десять розділів, друга – вісім.Розрахований посібник на студентів старших курсів технічних ВНЗ України, які навча-ються за напрямами«Електронні пристрої та системи», «Мікро- і наноелектроніка», «Інженерне мате-ріалознавство» та спеціальністю «Прикладне матеріалознавство». Може бути використаний студен-тами та аспірантами, які спеціалізуються в галузі матеріалознавства.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Canada Canada
1
Czechia Czechia
2
France France
3
Germany Germany
4
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1492
Poland Poland
1
Portugal Portugal
1
Russia Russia
3
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
5978
United Kingdom United Kingdom
2984
United States United States
998
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Australia Australia
1
Belgium Belgium
1
China China
496
Czechia Czechia
5986
EU EU
1
Finland Finland
5984
France France
5983
Germany Germany
45
Luxembourg Luxembourg
1
Norway Norway
4
Poland Poland
465
Russia Russia
504
Slovakia Slovakia
1
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
11488
United Kingdom United Kingdom
2985
United States United States
470
Unknown Country Unknown Country
388

Files

File Size Format Downloads
materialozn2.pdf 3,49 MB Adobe PDF 34805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.