Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42905
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості банківського маркетингу в умовах сьогодення
Authors Крикавський, Є.В.
Косар, Н.С.
ORCID
Keywords банківський маркетинг
банковский маркетинг
bank marketing
ринок фінансових послуг
рынок финансовых услуг
financial services market
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42905
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Крикавський, Є.В. Особливості банківського маркетингу в умовах сьогодення [Текст] / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 24-25 вересня 2015 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. - Суми : ФОП Ткачов О.О., 2015. - С. 105-107.
Abstract Сучасний ринок фінансових послуг характеризується посиленням конкуренції між банківськими установами, появою конкурентів в особі інших фінансових посередників, впровадженням нових та модифікацією традиційних банківських послуг, швидким розвитком інформаційних технологій, підвищенням потреб та вимог клієнтів до якості банківського обслуговування, значною недовірою клієнтів до банків внаслідок ліквідації значної кількості з них. Це обумовлює необхідність вдосконалення організації управління вітчизняними банками з використанням принципів маркетингу.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
194861
Greece Greece
2568
Ireland Ireland
24398
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
642
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
2900256
United Kingdom United Kingdom
1032132
United States United States
35889085
Unknown Country Unknown Country
2900255

Downloads

China China
613495
Germany Germany
2566
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
7668612
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
14723729
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Krykavskyj_bank_marketyng.pdf 445,12 kB Adobe PDF 23008420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.