Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42939
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологічні положення проведення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
Authors Melnyk, Leonid Hryhorovych  
Taraniuk, Leonid Mykolaiovych  
Taraniuk, Karina Viktorivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7824-0678
http://orcid.org/0000-0003-1842-7128
http://orcid.org/0000-0003-0785-5186
Keywords промислові підприємства
промышленные предприятия
industrial enterprises
реінжиніринг
реинжиниринг
reengineering
бізнес-процес
бизнес-процесс
business process
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42939
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мельник, Л.Г. Методологічні положення проведення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств [Текст] / Л.Г. Мельник, Л.М. Таранюк, К.В. Таранюк // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 24-25 вересня 2015 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. - Суми : ФОП Ткачов О.О., 2015. - С. 122-124.
Abstract У сучасних умовах господарювання промислові підприємства стикаються з проблемою адаптації до мінливих ринкових умов. У результаті процес докорінної перебудови бізнес-процесів у діяльності промислових підприємств не завжди забезпечується відповідним економічним потенціалом. Тому виникає необхідність в більш ґрунтовному дослідженні методологічних положень проведення реінжинірингу бізнес-процесів (РБП) промислових підприємств, як одного з видів трансформаційних змін на виробництві з метою встановлення нагальної необхідності його реалізації в господарській діяльності підприємницьких структур.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
2302
China China
1766598971
Czechia Czechia
3
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
8624501
Greece Greece
32990
Ireland Ireland
726371
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Luxembourg Luxembourg
1
Singapore Singapore
115055720
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
323386688
United Kingdom United Kingdom
163137665
United States United States
1824126830
Unknown Country Unknown Country
323386687

Downloads

Canada Canada
4603
China China
5
Czechia Czechia
1
France France
726370
Germany Germany
2
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
947301754
United Kingdom United Kingdom
2888638
United States United States
115055721
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Melnyk_reinzhyniryng.pdf 446,81 kB Adobe PDF 1065977101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.