Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43007
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інноваційні форми маркетингу товарів легкої промисловості
Authors Сохацька, Г.В.
Keywords конкурентоспроможність
конкурентоспособность
competitiveness
товари легкої промисловості
товары легкой промышленности
light industry goods
інноваційні методи
инновационные методы
innovative methods
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43007
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сохацька, Г.В. Інноваційні форми маркетингу товарів легкої промисловості [Текст] / Г.В. Сохацька // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 24-25 вересня 2015 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. - Суми : ФОП Ткачов О.О., 2015. - С. 173-175.
Abstract Бурхливий розвиток вітчизняної промисловості в період структурних перетворень та реформування країни здатна забезпечити лише потужна інноваційно-орієнтована економіка. Першочерговим завданням для виробників в цих умовах стає здатність до генезису, засвоєння та вдалого впровадження інноваційних рішень з різних сфер операційної діяльності. Особливостями функціонування підприємств – виробників товарів широкого вжитку є жорстка цінова конкуренція, яка певною мірою обмежує можливості виробника щодо пошуку найбільш привабливих форм товару, створення високоякісного продукту відповідно до світових стандартів, відтворення власних розробок у виробництві та супроводі товару. Тож пріоритетним питанням в цих умовах стає розробка таких інновацій, яки б сприяли підвищенню конкурентоспроможності товарів у середньо– та довгостроковому періодах.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
France France
31
Germany Germany
3791
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
474
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
415
United Kingdom United Kingdom
1896
United States United States
948
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
473
France France
2
Germany Germany
3790
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
7577
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Sohatska_innov_formy.pdf 447,78 kB Adobe PDF 11848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.