Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43519
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інвестиційний потенціал підприємства: теорія та практика оцінки
Authors Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych
Самофалова, О.А.
Keywords законодавство
законодательство
legislation
економіка України
экономика Украины
Ukraine economy
іноземні інвестиції
иностранные инвестиции
foreign investment
інвестиційний потенціал
инвестиционный потенциал
investment potential
підприємство
предприятие
enterprise
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43519
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Жулавський, А.Ю. Інвестиційний потенціал підприємства: теорія та практика оцінки [Текст] / А.Ю. Жулавський, О.А. Самофалова // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 24-25.
Abstract Після підписання Україною асоціації з Європейським Союзом, гостро постало питання адаптації українського законодавства та методичних підходів до визначення необхідних та достатніх умов залучення іноземних (європейських) інвестицій у розвиток економіки України. Важливою у цьому відношенні є процедура оцінювання потенційних можливостей секторів економіки України і окремих суб’єктів господарювання щодо генерації та залучення інвестиційних ресурсів. Потенційний інвестор повинен мати відносно простий, але надійний інструментарій оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств України.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Czechia Czechia
1
EU EU
1
France France
4554
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
852
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
268
United Kingdom United Kingdom
1705
United States United States
1706
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Chile Chile
1
China China
1
France France
4
Germany Germany
2
Romania Romania
3
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
853
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
47

Files

File Size Format Downloads
Zhulavskiy_foreign_investment.pdf 375,27 kB Adobe PDF 918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.