Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43596
Title: Механізм формування компенсаційних фондів для подолання техногенних катастроф та їх наслідків
Authors: Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna
Keywords: еколого-економічний збиток
эколого-экономический ущерб
ecological-economic damage
промислова аварія
промышленная авария
industrial accident
безпека виробництва
безопасность производства
industrial safety
компенсаційний фонд
компенсационный фонд
compensation fund
принципи формування
принципы формирования
formation principles
науково-методичний підхід
научно-методический подход
scientific-methodical approach
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Опанасюк, Ю.А. Механізм формування компенсаційних фондів для подолання техногенних катастроф та їх наслідків [Текст] / Ю.А. Опанасюк // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 73-74.
Abstract: Згідно з «Міжнародної конвенції про запобігання великим промисловим аваріям» та «Конвенцією про транскордонний вплив промислових аварій та катастроф» найбільш важливим напрямом зменшення наслідків крупних промислових аварій та катастроф є розроблення та удосконалення методів оцінки рівня безпеки виробництв з метою прогнозування промислового ризику та витрат на попередження та подолання наслідків катастроф природного та техногенного характеру. Разом з тим, на сьогоднішній день відсутні нормативні документи формування механізмів відшкодування техногенних ризиків та фінансування заходів щодо попередження техногенних аварій та катастроф.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43596
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other11
Canada1
Germany4
France1
United Kingdom1
Italy1
Ukraine9
Downloads
Other1
China4
Germany2
Ukraine4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Opanasuk_ecological-economic_damage.pdf383 kBAdobe PDF11Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.