Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43663
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сутність та особливості маркетингу соціальних проектів
Authors Біленко, В.О.
ORCID
Keywords маркетинг
соціальний проект
социальный проект
marketing
social project
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43663
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Біленко, В.О. Сутність та особливості маркетингу соціальних проектів [Текст] / В.О. Біленко; наук. кер. Л.Ю. Сагер // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 224-225.
Abstract Перед кожним суспільством, яке стоїть на шляху трансформування та змін, як от українське, на перший план виходить важливість теоретичного обґрунтування методології, технології та практики соціальних змін. Суспільство починає зосереджувати свою увагу на проектній діяльності, яка сьогодні стає необхідною частиною соціально-культурного прогресу. Результатом проектування у певній галузі є проект (від лат. рrojectus – кинутий вперед) – це обмежена в часі та ресурсах унікальна сукупність процесів, направлена на створення нової цінності. У зв’язку з широким його використанням у різних областях знань, існує багато визначень терміна «проект». Рассел Арчибальд, один з визнаних класиків управління проектами, визначає проект як «комплекс зусиль, здійснюваних з метою отримання конкретних унікальних результатів в рамках відведеного часу і в межах затвердженого бюджету, який виділяється на оплату ресурсів, що використовуються або споживаються в ході проекту».
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
EU EU
2
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
587833
Greece Greece
1
Ireland Ireland
10150
Italy Italy
3
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
154815
United Kingdom United Kingdom
78166
United States United States
2533610
Unknown Country Unknown Country
30

Downloads

China China
1
France France
4
Germany Germany
2
Ireland Ireland
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
304120
United Kingdom United Kingdom
78169
United States United States
78170
Unknown Country Unknown Country
26

Files

File Size Format Downloads
Bilenko_Marketung2.pdf 276,12 kB Adobe PDF 460497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.