Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43715
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування знаннєорієнтованих стратегій інноваційного розвитку підприємства
Authors Illiashenko, Serhii Mykolaiovych  
Keywords підприємство
предприятие
enterprise
інноваційний розвиток
инновационное развитие
innovative development
управління знаннями
управление знаниями
knowledge management
продукування
продуцирование
production
стратегія розвитку
стратегия развития
development strategy
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43715
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ілляшенко, С.М. Формування знаннєорієнтованих стратегій інноваційного розвитку підприємства [Текст] / С.М. Ілляшенко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 25-26.
Abstract В останні десятиліття ХХ ст. серед факторів економічного зростання на чільні позиції вийшли інноваційні, що базуються на інформації і знаннях, які стали рушійною силою й обмежуючим фактором економічного розвитку. В цих умовах актуалізується проблема формування механізмів управління продукуванням і комерціалізацією знань як на рівні держави, так і окремих господарюючих суб'єктів. Її розв’язання дозволить обґрунтовано визначати пріоритетні напрямки продукування знань, з урахуванням світових тенденцій і наявного потенціалу, обирати ефективні шляхи їх комерціалізації: втілення у нові продукти, технології їх розроблення і виготовлення, методи управління виробництвом і збутом.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
34
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1508
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
451
United Kingdom United Kingdom
6028
United States United States
1005
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

EU EU
1
France France
2
Germany Germany
9041
Russia Russia
5
Ukraine Ukraine
397
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
452
Unknown Country Unknown Country
38

Files

File Size Format Downloads
Illiashenko_innovative_development.pdf 267,77 kB Adobe PDF 9937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.