Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43722
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Державне регулювання забезпечення фінансової безпеки аграрного сектору
Authors Біломістна, І.І.
Біломістний, О.М.
Самкова, А.В.
Keywords аграрний сектор
аграрный сектор
agricultural sector
фінансова безпека
финансовая безопасность
financial security
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43722
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Біломістна, І.І. Державне регулювання забезпечення фінансової безпеки аграрного сектору[Текст] / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Самкова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 460-462.
Abstract Для досягнення економічної стабільності та забезпечення економічного зростання країни пріоритетним завданням фінансової політики є підтримання сталого рівня національної безпеки, який визначається рівнем безпеки окремих секторів економіки. В умовах активізації глобалізаційних процесів, відкритості економік особливої уваги потребують ті галузі, в яких країна може мати конкурентні переваги. Для України, враховуючи аграрну спрямованість її економіки, такою галуззю є аграрний сектор. Невідкладного вирішення потребуються проблеми в цій галузі з питань підвищення ефективності виробництва та забезпечення стабільного фінансового стану вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників для забезпечення фінансової безпеки держави.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
4
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
372
Ukraine Ukraine
166
United Kingdom United Kingdom
1485
United States United States
186
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
4
EU EU
1
Germany Germany
2
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
146
United Kingdom United Kingdom
1486
Unknown Country Unknown Country
23

Files

File Size Format Downloads
Samkova_financial_security.pdf 184,1 kB Adobe PDF 1665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.