Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43736
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Удосконалення організації документообігу в державному органі
Authors Дудкіна, О.П.
Лясковський, Т.Б.
Keywords документообіг
документооборот
document flow
державні органи
государственные органы
government agencies
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43736
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дудкіна, О.П. Удосконалення організації документообігу в державному органі [Текст] / О.П. Дудкіна, Т.Б. Лясковський // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 475-477.
Abstract У сучасному суспільстві інформація виступає дієвим засобом управління, важливим елементом соціального та політичного життя, адже якість інформації визначає якість управління. Підвищення ефективності державного управління можливе, передусім, на засадах вдосконалення роботи з документами, оскільки будь-яке управлінське рішення ґрунтується на інформації, на службовому документі. Суспільне значення документаційного забезпечення державного управління викликає постійний інтерес до його проблем. Особливої уваги потребує розкриття та аналіз нормативно-правового регулювання діловодства та організації документообігу в державних органах.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
4
Japan Japan
1
Netherlands Netherlands
776
Russia Russia
2
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
502
United Kingdom United Kingdom
4401
United States United States
1551
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
EU EU
2
France France
7251
Germany Germany
256
Romania Romania
2
Russia Russia
21
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
7254
United Kingdom United Kingdom
4402
United States United States
250
Unknown Country Unknown Country
233

Files

File Size Format Downloads
Dudkina_document_flow.pdf 183,54 kB Adobe PDF 19673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.