Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43738
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль державного управління у формуванні сприятливого інвестиційного клімату на місцевому рівні
Authors Семеніхіна, В.В.
Рубан, В.В.
Андрущенко, Є.В.
Keywords інвестиційний клімат
инвестиционный климат
investment climate
державне управління
государственное управление
public administration
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43738
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Семеніхіна, В.В. Роль державного управління у формуванні сприятливого інвестиційного клімату на місцевому рівні [Текст] / В.В. Семеніхіна, В.В. Рубан, Є.В. Андрущенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 479-481.
Abstract Україна зацікавлена у надходженні прямих інвестицій, адже вони не призводять до збільшення зовнішнього боргу, на основі науково-технічної бази створюють виробничий потенціал, забезпечують інтеграцію національної економіки у світове господарство, являються джерелом капіталовкладень, залучають вітчизняних виробників до прогресивного міжнародного господарського досвіду, обумовлюють конкурентні позиції на світових ринках.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
4
Japan Japan
2
Netherlands Netherlands
623
Ukraine Ukraine
187
United Kingdom United Kingdom
2490
United States United States
415
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Japan Japan
1
Ukraine Ukraine
167
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Semenihina_investment_climate.pdf 198,64 kB Adobe PDF 177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.