Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43808
Title: Проблеми впровадження альтернативних джерел енергії в Україні
Authors: Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Репа, К.Ю.
Keywords: альтернативна енергетика
альтернативная энергетика
alternative energy
енергетична стратегія
энергетическая стратегия
energy strategy
енергетична безпека
энергетическая безопасность
energy security
екологічність
экологичность
environmentally friendly
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Теліженко, О.М. Проблеми впровадження альтернативних джерел енергії в Україні [Текст] / О.М. Теліженко, К.Ю. Репа // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 45-46.
Abstract: Альтернативні (нетрадиційні) джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ тощо.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43808
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other7
Canada1
Germany5
Finland1
Italy1
Russia1
Ukraine4
United States1
Downloads
Other196
China3
Czech Republic1
Germany5
France3
Russia3
Slovakia3
Ukraine55
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Telizhenko_alternative_energy.pdf291.5 kBAdobe PDF273Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.