Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44307
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом промислових підприємств
Other Titles Оценка эффективности управления ресурсным потенциалом промышленных предприятий
Evaluation of efficiency of resource potential management in industrial enterprises
Authors Bilovodska, Olena Anatoliivna  
Kyrychenko, Tetiana Volodymyrivna
Keywords оцінка ефективності
оценка эффективности
evaluation of efficiency
управління ресурсним потенціалом
управление ресурсным потенциалом
resource potential management
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44307
Publisher Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
License
Citation Біловодська О.А. Оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом промислових підприємств [Текст] / О.А. Біловодська, Т.В. Кириченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. - С. 93
Abstract Для організації ефективної системи управління виробничо-збутовими процесами на підприємстві та завчасного виявлення прогалин, котрі несуть збитки, необхідно проводити оцінку ефективності використання ресурсного потенціалу. Адже своєчасне виявлення ланок, котрі порушують виробничі процеси, дає змогу швидко виправити збої та досягти планових показників.
Для организации эффективной системы управления производственно-сбытовыми процессами на предприятии и заблаговременного выявления пробелов, которые несут убытки, необходимо проводить оценку эффективности использования ресурсного потенциала. Ведь своевременное выявление звеньев, которые нарушают производственные процессы, позволяет быстро исправить сбои и достичь плановых показателей.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
6
France France
4
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
259
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

China China
2
France France
5
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
219
Unknown Country Unknown Country
22

Files

File Size Format Downloads
Bilovodska_Kyrychenko_Resource_potential_management.pdf 268,86 kB Adobe PDF 252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.