Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44647
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Покращення якості медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію
Authors Дрига, Н.О.
Keywords негоспітальна пневмонія
медична допомога
якість надання медичної допомоги
Type Masters thesis
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44647
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дрига, Н.О. Покращення якості медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.38 - загальна практика - сімейна медицина / Н. О. Дрига; наук. кер. В.А. Сміянов. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2016. - 53 с.
Abstract Пневмонія в наш час залишається важливою медико-соціальною проблемою. Це зумовлено, в першу чергу, її значною поширеністю, досить високими показниками інвалідизації та смертності, а також значними економічними витратами внаслідок цього захворювання (Ю. І. Фещенко, 2013; О. Я. Дзюблик, 2013; Т. О Перцева, 2013; Ю. М. Мостовий, 2012) . Упродовж останнього десятиріччя у національних системах охорони здоров’я країн світу відбулися характерні зміни у системі забезпечення якості медичної допомоги, а саме перехід від ідеології контролю до стимулювання виявлення, оцінювання і вирішення існуючих проблем, тобто застосування комплексного, інтегрованого та динамічного підходу до покращання якості, спрямованого на постійну модифікацію, вдосконалення та поліпшення результатів роботи системи в цілому (Ю. В. Вороненко, 2012; В. Ф. Москаленко, 2012; А. Л. Лінденбратен, 2012; Н. В. Семенова, 2012; Г. О. Слабкий, 2012; О. П. Щепін, 2012; S. Chuang, PeterP. Howley, 2013; L. Fitzharris, T. Crimes, 2010; A. Jackson, 2012). В Україні побудова ефективної системи охорони здоров’я та забезпечення якості медичної допомоги залишаються одними з найактуальніших проблем та гуманітарних цілей суспільства. Підвищення якості медичної допомоги передбачає виконання складної загальносистемної роботи, що включає удосконалення безпосередньодіючої системи надання медичної допомоги, що в ринкових умовах набуває пріоритетного характеру (Б. П. Криштопа, 2008; В. М. Лехан, 2010; А. В. Степаненко, 2011; Ю. В. Вороненко, 2012; О.М. Голяченко, 2011). До цього часу більшість наукових публікацій щодо якості в системі охорони здоров’я були пов’язані з дослідженням контролю, оцінюванням та вдосконаленням якості медичної допомоги переважно на державному та регіональному рівнях (З. О. Надюк, 2006; Р. А. Василишин, 2010; О. Л. Зюков, 2009; В.В. Горачук, 2012). На рівні закладу охорони здоров’я спорадично вивчалися лише окремі питання управління якістю медичної допомоги (Т. П. Іванова, 2011; Д. Д. Дячук, 2013). Необхідно констатувати той науковий факт, що на сьогодні в загальносвітових тенденціях стосовно покращання якості медичної допомоги превалює залучення механізмів безпосереднього впливу у самому закладі охорони здоров’я через систематичне оцінювання / самооцінювання згідно визначених критеріїв, де основним інструментом слугує внутрішній аудит, що робить такий підхід ефективним у процесі надання медичної допомоги на рівні закладу охорони здоров’я (В. М. Богомаз, 2010; О. М. Посненкова, 2009; А. В. Степаненко, 2011; Гр. Росс, 2009; C. Bullough, W. Graham, 2002; M. C. Peterson, 2009; J. Qvretveit, 2005). Враховуючи все сказане та інші чинники, про які буде йти мова нижче, пошук механізмів вирішення проблеми якості медичної допомоги населенню України і, зокрема, на рівні закладу охорони здоров’я, в умовах процесу реформування діючої системи медичного забезпечення варто вважати однією з найбільш важливих у спектрі усіх проблем зміцнення та збереження здоров’я нації.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
7
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
3
Russia Russia
2
Sri Lanka Sri Lanka
1
Ukraine Ukraine
728
United Kingdom United Kingdom
2368
United States United States
1578
Unknown Country Unknown Country
39

Downloads

Belarus Belarus
2
China China
7
Czechia Czechia
1
Estonia Estonia
1
France France
3
Germany Germany
14
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
2
Netherlands Netherlands
1
Romania Romania
1
Russia Russia
62
Ukraine Ukraine
1578
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
729
Unknown Country Unknown Country
116

Files

File Size Format Downloads
mag_Dryha.pdf 2,15 MB Adobe PDF 2519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.