Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44652
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Місце метаболічної терапії у лікуванні ішемічної хвороби серця, та її вплив на перебіг хвороби
Authors Мещенінов, А.І.
Keywords ішемічна хвороба серця
серцева недостатність
артеріальна гіпертензія
інфаркт міокарду
електрокардіографія
ехокардіоскопія
стабільна стенокардія
оптимальна фармакотерапія
Type Masters thesis
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44652
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мещенінов, А.І. Місце метаболічної терапії у лікуванні ішемічної хвороби серця, та її вплив на перебіг хвороби [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.38 - загальна практика - сімейна медицина / А.І. Мещенінов; наук. кер. В.В. Лаба. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2016. - 54 с.
Abstract Сучасна стратегія надання допомоги хворим на ІХС, по-перше, передбачає призначення препаратів, дія яких спрямована на поліпшення прогнозу в даної категорії хворих (антитромбоцитарні та гіполіпідемічні препарати, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту та бета-адреноблокатори). По-друге, не менш важливим аспектом в лікуванні пацієнтів зі стенокардією є поліпшення якості їх життя, що досягається застосуванням антиангінальних засобів, таких як нітрати, антагоністи кальцію, бетаа-дреноблокатори та інгібітори Ifканалів синусового вузла[1,35]. Враховуючи той факт, що в основі формування морфофункціональних змін міокарда та судинного русла лежить порушення внутрішньоклітинного енергетичного обміну, обумовлене його гіпоксією внаслідок порушення коронарного кровотоку, використання препаратів гемодинамічної дії (бета-адреноблокаторів, антагоністів кальцію, нітратів) має повною мірою забезпечувати оптимізацію співвідношення між потребами серцевого м'яза в кисні і його доставкою.[63] Однак, як показують результати ряду досліджень, дані препарати не завжди ефективно контролюють симптоми захворювання навіть при використанні їх в раціональних комбінаціях. Сучасні дослідження довели, що навіть хірургічне лікування ІХС не завжди призводить до поліпшення стану пацієнтів. [52] Ймовірно, це пов'язано з тим, що можливості терапії обмежені умовами функціонування міокарда при ішемії, наявністю інших адаптаційних і дезадаптаційних процесів, що роблять істотний вплив на кардіоміоцити і міокард в цілому. Крім того, традиційний гемодинамічний підхід до лікування хворих зі стабільною стенокардією часто не задовольняє ні лікаря, ні самих хворих: більше 60 % пацієнтів з ІХС оцінюють якість свого життя як незадовільний або погане, а у половини хворих, як мінімум двічі в тиждень виникають напади стенокардії спокою.[52,37] Тому в даний час назріла необхідність використання принципово нових шляхів у лікуванні ІХС у зв'язку з розумінням сутності порушень, що відбуваються у метаболізмі кардіоміоциту при гіпоксії, формуванням нових уявлень про патогенез ІХС. Одним з напрямків медикаментозного впливу на ішемізований міокард стало застосування міокардіальних цитопротекторів у складі комплексної терапії ІХС.[24,19] Але навіть зважаючи на все вище сказане, питання використання метаболічної терапії при патології серцево-судинної патології сьогодні жваво обговорюється. Досить часто певна частина лікарів нехтують призначинням цієї групи препаратів своїм хворим, мотивуючи це відсутністю ефекту від призначенням, тривалістю курсу лікування , недотриманням пацієнтами рекомендацій лікаря, вартістю таких препаратів, що особливо помітно на сьогоднішній день.[8] З появою вітчизняних аналогів з'явилася альтернатива відомим брендовим виробникам, і препарати цієї групи стали більш доступними. Тому є сенс продовжувати вивчення цієї теми для більш ефективного лікування хворих на ІХС.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views

Canada Canada
2
China China
4
France France
4
Germany Germany
8
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3
Poland Poland
3
Russia Russia
20824
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1789
United Kingdom United Kingdom
7574
United States United States
11362
Unknown Country Unknown Country
71

Downloads

China China
6
EU EU
2
France France
1895
Germany Germany
1795
Italy Italy
2
Kuwait Kuwait
1
Luxembourg Luxembourg
1
Netherlands Netherlands
2
Russia Russia
4
South Korea South Korea
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
11360
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
11363
Unknown Country Unknown Country
106

Files

File Size Format Downloads
mag_Meshcheninov.pdf 830,56 kB Adobe PDF 26540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.