Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44661
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Клініко-антропометричні показники як предиктор розвитку серцевої недостатності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Authors Безкоровайний, А.О.
Keywords серцева недостатність
артеріальна гіпертензія
ішемічна хвороба серця
хронічна серцева недостатність
Type Masters thesis
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44661
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Безкоровайний, А.О. Клініко-антропометричні показники як предиктор розвитку серцевої недостатності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.38 - загальна практика - сімейна медицина / А.О. Безкоровайний; наук. кер. Ю.О. Атаман. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2016. - 47 с.
Abstract Однією з серйозних проблем охорони здоров'я в усьому світі є неухильне зростання ожиріння та захворювань, асоційованих з ним. [22]Найбільш частими хворобами, асоційованими з ожирінням, з боку серцево-судинної системи є: артеріальна гіпертензія (АГ), ішемічна хвороба серця (ІХС), хронічна серцева недостатність, аритмія, легенева гіпертензія, ішемічний інсульт, венозний застій, тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії. З метою зниження частоти гострих та хронічних серцево-судинних катастроф, у світі активно розробляється концепція вивчення факторів (предикторів), що статистично достовірно збільшують вірогідність розвитку ураження органів-мішеней, зокрема серцевої недостатності. Серед таких предикторів на даний час найбільшого значення мають дисфункція серцевого м’язу, генетичні фактори, інтерстеційний фіброз міокарда, нейрогуморальні чинники. Важливе значення для своєчасної діагностики серцевої недостатності має також оцінка клініко-антропометричних показників. З іншого боку,даних, що вказують на самостійне значення цього фактору, як предиктора серцевої недостатності при артеріальній гіпертензії у різних вікових категорій, на нашу думку, недостатньо. Останнє зумовлює актуальність та наукову новизну досліджень, що заплановані нами для проведення.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
10523
China China
1
France France
2
Germany Germany
5
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1973
Poland Poland
2
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
615
United Kingdom United Kingdom
3946
United States United States
3948
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

Canada Canada
1
China China
7
Czechia Czechia
1
France France
8
Germany Germany
1316
Italy Italy
2
Netherlands Netherlands
5
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
21045
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1317
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
mag_Bezkorovainyi.pdf 582,49 kB Adobe PDF 23743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.