Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44723
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив антилейкотрієнових препаратів на якість життя хворих на бронхіальну астму асоційовану з ожирінням
Authors Фоміна, В.О.
Keywords антилейкотрієнові препарати
бронхіальна астма
ожиріння
глюкокортикостероїди
Type Masters thesis
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44723
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Фоміна, В.О. Вплив антилейкотрієнових препаратів на якість життя хворих на бронхіальну астму асоційовану з ожирінням [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.02 - внутрішні хвороби / В.О. Фоміна; наук. кер. Л.Н. Приступа. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2016. - 67 с.
Abstract Розрахункова поширеність БА в Україні – понад 3 млн. хворих [7]. Смертність у всьому світі від даного захворювання також зросла до 250 тис. випадків щорічно. У свою чергу, більше 30% населення земної кулі страждає на ожиріння, а експерти ВООЗ прогнозують його зростання і надалі. Так, найближчим часом очікується, що 2,3 млрд. населення в усьому світі матимуть надлишкову масу тіла, а 700 млн. осіб – ожиріння [26]. У пацієнтів з коморбідністю БА та ожиріння залишається досить низьким показник досягнення контролю БА [21]. Повний контроль над БА визначається як: відсутність симптомів вдень, відсутність нічного пробудження через БА, відсутність потреби у невідкладному лікуванні, відсутність обмежень активності та фізичного навантаження, відсутність загострень, нормальна функція легенів (об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) та/або пікова об’ємна швидкість видиху (ПОШвид) більше 80% від належного рівня або персонально кращого), мінімальні побічні ефекти від ліків, запобігання смертності від БА [2, 68]. За об’єктивними критеріями контролю БА лише 47% пацієнтів дійсно контролюють свою БА [64]. Згідно з сучасними рекомендаціями, досягнення загального контролю є основною метою лікування хворих на БА [1, 40, 50, 63]. Опитувальник ACQ є інструментом для оцінки БА, який сьогодні найчастіше використовується у клінічних дослідженнях. Даний інструмент був вивчений у 9-тижневому дослідженні за участю 50 хворих на БА, результати якого показали високий рівень інформативності опитувальника та зміни рівнів контролю БА у відповідь на протиастматичну терапію [81]. Принцип терапії, заснований на досягненні і підтриманні контролю хвороби, дозволяє знизити частоту важких ускладнень і інвалідизації, значно поліпшити якість життя хворих (ЯЖ) [23, 67]. На сучасному етапі розвитку медицини зростає зацікавленість саме проблемами соціальної адаптації хворих. ЯЖ — інтегральна характеристика фізичного, психологічного, емоціонального й соціального функціонування людини, заснована на її суб’єктивному сприйнятті [19, 25]. В Україні не існує національних опитувальників з ЯЖ, тому проблема адаптації міжнародних опитувальників для нашої країни є актуальною. Одним з найбільш популярних при проведенні медичних, соціально-економічних досліджень є опитувальник Medical Outcomes Study Short Form 36 (MOS SF-36). Українська версія опитувальника SF-36 показала високу інформативність та чутливість при порівнянні здорових осіб та хворих на БА. Проведена процедура адаптації міжнародного опитувальника MOS SF-36 дає можливість використовувати його при вивченні параметрів ЯЖ хворих з різними патологічними станами [32]. Вивчення особливостей ЯЖ в різних клінічних ситуаціях має принципове значення для уточнення програм лікування та реабілітації хворих на БА [5]. У літературі наведені дані про вищу ефективність антилейкотрієнових препаратів (АЛТП) при БА, асоційованій з ожирінням, порівняно з монотерапією глюкокортикостероїдами (ГКС) [15-17]. Існує кілька фенотипів БА, при яких з великою вірогідністю буде мати місце знижена відповідь на монотерапію інгаляційними глюкокортикостероїдами (ІГКС): БА курця; БА у поєднанні з ожирінням; синдром БА-ХОЗЛ; пізня менопаузальна БА у жінок, – що пояснюється формуванням не еозинофільного, а скоріше нейтрофільного запалення у таких випадках [44, 66, 75]. Для цих пацієнтів кращою стратегією тривалої терапії БА є призначення комбінованих препаратів ІГКС і бета 2-агоністів тривалої дії (ТДБА) або, у якості альтернативи, ІГКС і холінолітики (ХЛ), ІГКС і АЛТП (останні представлені на вітчизняному ринку тільки антагоністами лейкотрієнових рецепторів) [18]. Відомості щодо використання АЛТП у хворих на БА асоційовану з ожирінням, обмежені через відсутність рандомізованих проспективних досліджень у даної категорії хворих [14]. Поглиблене вивчення впливу АЛТП на рівень контролю БА, динаміку показників функції зовнішнього дихання (ФЗД) та ЯЖ хворих на БА, асоційовану з ожирінням, дозволить розробити диференційовані схеми фармакотерапії саме цього фенотипу БА.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
40
France France
1
Germany Germany
3386
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
10265
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
3408
United Kingdom United Kingdom
20528
United States United States
41057
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

China China
41053
France France
2
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
78709
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
41058
Unknown Country Unknown Country
106

Files

File Size Format Downloads
mag_Fomina.pdf 1,04 MB Adobe PDF 160930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.