Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44834
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологічні засади вибору стратегій інноваційного зростання в умовах IV промислової революції
Other Titles The methodological principles of selection strategies innovative growth in terms of IV industrial revolution
Методологические основы выбора стратегий экономического роста в условиях IV промышленной революции
Authors Illiashenko, Serhii Mykolaiovych  
Keywords інноваційний менеджмент
инновационный менеджмент
innovation management
стратегії зростання
стратегии роста
growth strategies
четверта промислова революція
четвертая промышленная революция
the fourth industrial revolution
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44834
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ілляшенко, С.М. Методологічні засади вибору стратегій інноваційного зростання в умовах IV промислової революції [Текст] / С.М. Ілляшенко // Системи розроблення та поставлення продукції на виробництво : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 17 20 травня 2016 р. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, К.О. Дядюра. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 22-23.
Abstract Результати дослідження розвивають теорію інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій в частині формування передумов управління вибором стратегій випереджаючого інноваційного розвитку на різних рівнях узагальнення (державному, галузевому, окремого підприємства) в умовах IV промислової революції.
Результаты исследования развивают теорию инновационного менеджмента и маркетинга инноваций в части формирования предпосылок управления выбором стратегий опережающего инновационного развития на разных уровнях обобщения (государственном, отраслевом, отдельного предприятия) в условиях IV промышленной революции.
The results of the research to develop the theory of innovation management and marketing innovation in the formation of conditions managing selection strategies of advanced innovation at various levels of generalization (State branch, a separate company) in terms of the IV of the industrial revolution.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
2
China China
1
France France
2
Germany Germany
6
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1131
Poland Poland
16
Russia Russia
1
Senegal Senegal
1
Ukraine Ukraine
509
United Kingdom United Kingdom
3958
United States United States
2262
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

China China
1
France France
513
Germany Germany
3
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
7924
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Illiashenko_strategies.pdf 970,98 kB Adobe PDF 8461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.