Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44963
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження взаємозв'язку вегетативної дисфункції і тривожних розладів у студентів-медиків
Authors Кулик, А.
Keywords вегетативна дисфункція
вегетативная дисфункция
autonomic dysfunction
тривожні розлади
тревожные расстройства
anxiety disorders
студенти-медики
студенты-медики
medical students
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44963
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кулик, А. Дослідження взаємозв'язку вегетативної дисфункції і тривожних розладів у студентів-медиків [Текст] / А. Кулик; наук. кер. Н.В. Малярська // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 67.
Abstract Актуальність теми. Вегетативна дисфункція включає в себе різноманітні за походженням і проявами розлади вегетативних (що відносяться до роботи внутрішніх органів) функцій, зумовлені розладом їх нервової регуляції. Це наслідок зростаючого темпу сучасного життя з повною віддачею внутрішніх ресурсів і сил у процесі навчання і роботи, що робить частішими стресові ситуації. Мета роботи: Для вивчення поширеності вегетативної дисфункції було використано "Анкета для виявлення признаків вегетативних змін"(Вейн А.М. 1998р.), госпітальна шкала тривоги і депресії серед студентів-медиків.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
3
Germany Germany
239
Netherlands Netherlands
711
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
211
United Kingdom United Kingdom
2841
United States United States
240
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
182
United Kingdom United Kingdom
2842
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Kulyk_doslidzhennia.pdf 635,22 kB Adobe PDF 3045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.