Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 52
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Система управління водогрійного котла КВГ-6,5-150 Галіч, Р.Г. Bachelous Paper 26 24
2018 Система управління дільниці іонного обміну в технологічному процесі хімводоочищення Ремесніков, П.П. Bachelous Paper 7 3
2018 Система управління парового котла Михайленко, М.А. Bachelous Paper 6 3
2018 Автоматизація технологічного процесу виробництва КВ Маценко, М.І. Bachelous Paper 5 2
2019 Система управління технологічним процесом стерилізації біохімічного реактора Єрошенко, М.В. Bachelous Paper 9 8
2019 Система управління технологічного процесу виробництва нітробензолу Ступак, А.О. Bachelous Paper 8 1
2018 Система управління технологічним процесом очищення викидів від нітрозних газів Сагайдачний, Р.В. Bachelous Paper 7 2
2018 Система управління технологічним процесом ректифікації водного розчину диметилформаміду Михайленко, М.Є. Bachelous Paper 4 1
2018 Система управління технологічним процесом нітрації продукту Розбигоршко, О.В. Bachelous Paper 28 4
2019 Система управління процесом виробництва піноскла Васильєв, Г.О. Bachelous Paper 14 12