Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45032
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства
Authors Kulish, Anatolii Mykolaiovych
Kobzieva, Tetiana Anatoliivna
Shapiro, Viktoriia Serhiivna
Solonar, Anastasiia Viktorivna
Kolesnikova, Mariia Viktorivna
Rieznik, Oleh Mykolaiovych  
Keywords прокуратура
державна податкова політика
державні податкові органи
Type Technical Report
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45032
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. А.М. Куліш. - Суми : СумДУ, 2015. - 112 с.
Abstract Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові і спеціальні методи, а саме: системний аналіз, логіко-семантичний, системно-структурний, порівняльний методи. Використання методів аналізу та синтезу дозволили сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. Нормативно-правовою базою є Конституція України, Кодекси України (Митний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення), Закони України, інші підзаконні нормативно-правові акти. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі наукових здобутків, законодавства та практики його реалізації проведено комплексне дослідження діяльності органів прокуратури, податкових органів та судової гілки влади та розкрито особливості забезпечення стабільності та безпеки суспільства в умовах реформування законодавства.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
4
Germany Germany
7
Hungary Hungary
2
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
2
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
264
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Australia Australia
2
EU EU
5
France France
134
Germany Germany
21
Italy Italy
3
Poland Poland
1
Romania Romania
3
Russia Russia
25
Ukraine Ukraine
261
United States United States
10
Unknown Country Unknown Country
1165

Files

File Size Format Downloads
Kulish_1209.docx 166,51 kB Microsoft Word XML 1630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.