Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45045
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз впливу C677T та A1298C поліморфізмів гена MTHFR на тяжкість перебігу та повторюваність ішемічного атеротромботичного інсульту
Authors Matlai, Olha Ivanivna
Сухарєва, В.А.
Джепа, В.В.
Сафонова, М.П.
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Keywords поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45045
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Аналіз впливу C677T та A1298C поліморфізмів гена MTHFR на тяжкість перебігу та повторюваність ішемічного атеротромботичного інсульту [Текст] / О.І. Матлай, В.А. Сухарєва, В.В. Джепа та ін. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 162-163.
Abstract Судинні захворювання головного мозку є одним з найскладніших питань сучасної медичної науки. Це можна пояснити як тяжкістю наслідків кожного конкретного випадку хвороби, пов’язаного з ураженням певного артеріального басейну, ступеня тяжкості перебігу, повторністю випадку захворювання, так і високими показниками захворюваності, інвалідності та смертності. Ішемічний атеротромботичний інсульт (ІАТІ) є патологічним процесом, що виникає в результаті негативної дії на головний мозок цілої низки факторів ризику, серед яких чільне місце займає ендотеліальна дисфункція (ЕД). ЕД також поліфакторний процес, в якому надлишок гомоцистеїну відіграє провідну. Ген MTHFR має велике значення патогенезі ішемічного інсульту, оскільки регулює активність ензиму, що впливає на рівень гомоцистеїну в плазмі крові.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
Denmark Denmark
1
France France
2
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Malaysia Malaysia
2
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
2
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
357
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
7
Unknown Country Unknown Country
15
Vietnam Vietnam
1

Downloads

China China
1
France France
1
Japan Japan
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
1
Philippines Philippines
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
263
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Matlai_Sukharieva.pdf 1,09 MB Adobe PDF 281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.