Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45045
Title: Аналіз впливу C677T та A1298C поліморфізмів гена MTHFR на тяжкість перебігу та повторюваність ішемічного атеротромботичного інсульту
Authors: Matlai, Olha Ivanivna
Сухарєва, В.А.
Джепа, В.В.
Сафонова, М.П.
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna 
Keywords: поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Аналіз впливу C677T та A1298C поліморфізмів гена MTHFR на тяжкість перебігу та повторюваність ішемічного атеротромботичного інсульту [Текст] / О.І. Матлай, В.А. Сухарєва, В.В. Джепа та ін. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 162-163.
Abstract: Судинні захворювання головного мозку є одним з найскладніших питань сучасної медичної науки. Це можна пояснити як тяжкістю наслідків кожного конкретного випадку хвороби, пов’язаного з ураженням певного артеріального басейну, ступеня тяжкості перебігу, повторністю випадку захворювання, так і високими показниками захворюваності, інвалідності та смертності. Ішемічний атеротромботичний інсульт (ІАТІ) є патологічним процесом, що виникає в результаті негативної дії на головний мозок цілої низки факторів ризику, серед яких чільне місце займає ендотеліальна дисфункція (ЕД). ЕД також поліфакторний процес, в якому надлишок гомоцистеїну відіграє провідну. Ген MTHFR має велике значення патогенезі ішемічного інсульту, оскільки регулює активність ензиму, що впливає на рівень гомоцистеїну в плазмі крові.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45045
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other6
Canada1
China2
Germany3
Denmark1
France2
United Kingdom2
Italy1
Malaysia2
Netherlands1
Russia2
Sweden1
Ukraine6
United States7
Vietnam1
Downloads
Other9
China1
France1
United Kingdom1
Japan1
Malaysia1
Netherlands1
Philippines1
Turkey1
Ukraine17
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Matlai_Sukharieva.pdf1.09 MBAdobe PDF35Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.