Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45052
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Частота генотипів за T134967G поліморфізмом гена АNКН у хворих із гострим коронарним синдромом з нормальним артеріальним тиском та артеріальною гіпертензією
Authors Rozumenko, Inna Oleksandrivna
Прасол, Д.А.
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Keywords поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
гострий коронарний синдром
острый коронарный синдром
acute coronary syndrome
артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45052
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Розуменко, І.О. Частота генотипів за T134967G поліморфізмом гена АNКН у хворих із гострим коронарним синдромом з нормальним артеріальним тиском та артеріальною гіпертензією [Текст] / І.О. Розуменко, Д.А. Прасол, В.Ю. Гарбузова // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 164.
Abstract Актуальність. Трансмембранний білок АNКН є регулятором транспорту неорганічного пірофосфату із внутрішньоклітинного в позаклітинне середовище, таким чином граючи роль інгібітора кальцифікації атеросклеротичної бляшки. Причиною розвитку гострого коронарного синдрому (ГКС) є тромбоз коронарних судин у місці розриву нестабільної бляшки. Одним із модифікованих факторів ризику ГКС є артеріальна гіпертензія. Мета. Виявити частоту генотипів за T134967G поліморфізмом гена АNКН у хворих із ГКС з нормальним артеріальним тиском та артеріальною гіпертензією.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
50
Denmark Denmark
1
France France
4
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
2
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
385
United Kingdom United Kingdom
3
United States United States
9
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
3
France France
3
India India
1
Netherlands Netherlands
1
Panama Panama
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
291
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Rozumenko_Prasol.pdf 635,87 kB Adobe PDF 316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.