Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45068
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вивчення зв'язку Lys198Asn поліморфізму гена ендотеліну-1 з артеріальною гіпертензією у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом
Authors Oleshko, Tetiana Bohdanivna  
Svyrydenko, Diana Yuriivna
Yurchenko, Viktoriia Serhiivna
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-5909-5812
http://orcid.org/0000-0001-7183-6997
Keywords поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45068
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Вивчення зв'язку Lys198Asn поліморфізму гена ендотеліну-1 з артеріальною гіпертензією у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом [Текст] / Т.Б. Олешко, Д.Ю. Свириденко, В.С. Юрченко, В.Ю. Гарбузова // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 163-164.
Abstract Вступ. Одним з найважливіших факторів ризику серцево-судинних захворювань, в тому числі й ішемічного інсульту, є артеріальна гіпертензія (АГ). Розвиток ендотеліальної дисфункції (ЕД), яка характеризується порушенням рівноваги між вазодилятаторами і вазоконстрикторами в бік останніх, сприяє формуванню вазоспазму та здійснює внесок в прогресування судинних порушень. Одним із чинників, що сприяє розвитку ЕД є підвищення активності ендотеліну-1 (EDN-1), яка, безумовно, визначається структурними особливостями його гена. Тому дослідження впливу поліморфізмів гена EDN-1 на розвиток ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАТІ) має великезначення. Мета. Вивчити зв'язок Lys198Asn поліморфізму гена ендотеліну-1 з ІАТІ в осіб з нормальним та підвищеним артеріальним тиском.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Canada Canada
1279
China China
2
EU EU
2
France France
3
Germany Germany
4
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
413373
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Seychelles Seychelles
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
5945521
United Kingdom United Kingdom
2736584
United States United States
62905766
Unknown Country Unknown Country
5945520

Downloads

China China
2259122
France France
7663
Germany Germany
77948061
India India
92927
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
17778880
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
77948061
Unknown Country Unknown Country
14

Files

File Size Format Downloads
Oleshko_Svyrydenko.pdf 989,03 kB Adobe PDF 176034732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.