Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45144
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Порівняльна дія гліцеседу та кораргіну на вміст аденілових нуклеотидів при гістотоксичній гіпоксії у щурів
Authors Стешенко, Л.В.
Keywords кораргін
кораргин
гліцесед
глицисед
дослідження органів тварин
исследования органов животных
research of animal bodies
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45144
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Стешенко, Л.В. Порівняльна дія гліцеседу та кораргіну на вміст аденілових нуклеотидів при гістотоксичній гіпоксії у щурів [Текст] / Л.В. Стешенко; наук. кер. Н.О. Горчакова // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 78-79.
Abstract Відомо, що гістотоксична гіпоксія, яку викликають введенням натрію нітропрусиду, натрію фториду та інших фтористих сполук, супроводжується змінами показників аденілової системи в життєво важливих органах, для їх корекції рекомендується введення метаболічних препаратів. Мета дослідження. Порівняти вплив кораргіну та гліцеседу на вміст аденілових нуклеотидів в міокарді щурів при гістотоксичній гіпоксії.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
2
Germany Germany
5
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
503
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
223
United Kingdom United Kingdom
2008
United States United States
252
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
193
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
7
Venezuela Venezuela
1

Files

File Size Format Downloads
Steshenko_porivnialna.pdf 1,04 MB Adobe PDF 208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.