Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45178
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фізична реабілітація жінок після оперативного втручання на молочній залозі
Authors Мельніченко, Н.О.
Маломуж, А.А.
Вербіцька, Я.В.
Шута, С.П.
Keywords фізична реабілітація
физическая реабилитация
physical rehabilitation
оперативне втручання
оперативное вмешательство
surgery
молочна залоза
молочная железа
mammary gland
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45178
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Фізична реабілітація жінок після оперативного втручання на молочній залозі [Текст] / Н.О. Мельніченко, А.А. Маломуж, Я.В. Вербіцька, С.П. Шута; наук. кер. В.В. Чернявський // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 103.
Abstract Актуальність: Злоякісні новоутворення є однією з пріоритетних медико-соціальних проблем у всіх розвинених країнах світу, в тому числі в Україні, як в силу їх поширеності, так і в плані формування інвалідності та смертності. Мета: Розробити комплекс вправ для профілактики ускладнень у жінок після оперативного втручання на молочній залозі.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
2225
France France
1
Germany Germany
4
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
371
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
161
United Kingdom United Kingdom
1482
United States United States
2222
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

EU EU
1
Germany Germany
2224
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
136
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
370
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Melnichenko_Malomuzh.pdf 634,91 kB Adobe PDF 2740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.