Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45207
Title: Бухгалтерський облік
Authors: Абрамчук, Марина Юріївна
Абрамчук, Марина Юрьевна
Abramchuk, Maryna Yuriivna
Лисиця, Віра Іванівна
Лисица, Вера Ивановна
Lysytsia, Vira Ivanivna
Гуменна, Юлiя Григорiвна
Гуменная, Юлия Григорьевна
Humenna, Yuliia Hryhorivna
Keywords: бухгалтерській облік
облікова інформація
баланс
фінансова звітність
грошові кошти
фінансові інвестиції
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Абрамчук, М.Ю. Бухгалтерський облік [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М.Ю. Абрамчук, В.І. Лисиця, Ю.Г. Гуменна. - Суми: СумДУ, 2016. - 356 с.
Abstract: В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації і управління. Фінансово-економічна складова інформаційного забезпечення управління підприємством складається переважно з даних, сформованих у системі бухгалтерського обліку. Тому від правильного розуміння специфіки побудови і функціонування цієї системи залежить здатність економіста, фінансиста, менеджера та маркетолога оперативно обирати масив релевантних облікових та звітних відомостей, необхідних для аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень. Ця обставина підсилює значення вивчення курсу «Бухгалтерський облік» студентами необлікових економічних спеціальностей вищих навчальних закладів для подальшого застосування теоретичних знань і практичних навичок у професійній діяльності фахівців з економіки, фінансів, менеджменту та маркетингу.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45207
Type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
oblik_Abramchuk.pdf2.95 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.