Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45367
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Морфо-фізіологічні зміни деревних порід лісових фітоценозів під дією чинників глобальної екологічної кризи
Authors Кубрак, Н.В.
Малєганова, А.В.
ORCID
Keywords ліси
леса
forests
кислотні дощі
кислотные дожди
acid rains
екологічна криза
экологический кризис
environmental crisis
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45367
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кубрак, Н.В. Морфо-фізіологічні зміни деревних порід лісових фітоценозів під дією чинників глобальної екологічної кризи [Текст] / Н.В. Кубрак, А.В. Малєганова // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми: СумДУ, 2016. – Ч.2. – С. 38.
Abstract Одна з актуальних проблем сучасності – явище всихання лісів. З’ясовано, що головною причиною всихання є забруднення повітря кислотоутворюючими речовинами, фреонами, метаном, вуглекислим газом. Крім того, стан лісових насаджень у зв’язку із впливом різних антропогенних чинників у конкретних лісорослинних районах та біля об’єктів впливу має місцеві особливості і зумовлює проведення відповідних досліджень на локальному чи регіональному рівнях.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
2690
France France
2
Germany Germany
30559
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
20373
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
575
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
6663653
United Kingdom United Kingdom
314260
United States United States
5040841
Unknown Country Unknown Country
627173

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1795219
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6663653
Unknown Country Unknown Country
26

Files

File Size Format Downloads
Kubrak_forests.pdf 346,13 kB Adobe PDF 8458907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.