Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45382
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив радіоактивного забруднення ґрунтів на поширеність ендокринних захворювань серед населення Сумської області
Authors Kornus, Anatolii Oleksandrovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-5924-7812
Keywords забруднення ґрунтів
загрязнения почвы
soil contamination
радіонукліди
radionuclides
радионуклиды
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45382
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Корнус, А.О. Вплив радіоактивного забруднення ґрунтів на поширеність ендокринних захворювань серед населення Сумської області [Текст] / А.О. Корнус // Сучасні технології у промисловому виробництв: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми: СумДУ, 2016. – Ч.2. – С. 43-44.
Abstract Екологічний стан ґрунтів, серед іншого, визначається їх радіоактивним забрудненням. Основними радіонуклідами, які визначають радіаційний стан на території регіону, є Cs137 та Sr90. Вони надходять у рослини переважно кореневим шляхом – у результаті засвоєння з ґрунту.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
3
Ireland Ireland
12768
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
568
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
142995
United Kingdom United Kingdom
72065
United States United States
1163006
Unknown Country Unknown Country
142994

Downloads

Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Thailand Thailand
1
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
420201
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1534410
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Kornus_contamination.pdf 519,51 kB Adobe PDF 1954620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.