Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45410
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Значення серологічного спостереження за токсоплазмовою інфекцією у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
Other Titles Importance of serologic observation of toxoplasmosis infection in patients with HIV-infection
Authors Грижак, І.Г.
Дьоміна, Н.М.
Прокоф'єва, О.О.
Keywords інфекція
инфекция
infection
ВІЛ
ВИЧ
HIV
хвороба
болезнь
disease
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45410
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Грижак, І.Г. Значення серологічного спостереження за токсоплазмовою інфекцією у ВІЛ-інфікованих пацієнтів [Текст] / І.Г. Грижак, Н.М. Дьоміна, О.О. Прокоф'єва // Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 15-16 червня 2016 р. / Редкол.: М.Д. Чемич, А.І. Піддубна, В.Д. Москалюк та ін. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 80-83.
Abstract Токсоплазмозна інвазія є найбільш поширеною протозойною хворобою. Значна частина населення виявляється інфікованою токсоплазмами. Відомо, що серопозитивні пацієнти, стосовно антитіл до токсоплазм, мають ризик реактивації хронічного токсоплазмозу в разі зниження рівня CD4+Т-лімфоцитів < 100 в 1 мкл крові. Реактивація токсоплазм чи первинне інфікування мають свої серологічні критерії. Проте, на тлі імунодефіцитного стану, який зумовлений ВІЛ-інфекцією, поява антитіл різних класів та їх динаміка можуть відрізнятися від осіб імунологічно не скомпрометованих. Найчастішою формою опортуністичного токсоплазмозу є токсоплазмовий енцефаліт (ТЕ). На сьогодні залишається недостатньо зрозумілим значення серологічних маркерів та їх динаміки для прогнозу розвитку хвороби чи підтвердження діагнозу токсоплазмозу.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1164
Russia Russia
1
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
553
United Kingdom United Kingdom
4652
United States United States
6978
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Ukraine Ukraine
524
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
554
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Hryzhak_infektsiia.pdf 1,21 MB Adobe PDF 1098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.