Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45560
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання кавітаційної течії в проточній частині осьового насоса з лопатевою системою типу НР
Authors Matviienko, Olha Anatoliivna
Рибальченко, І.С.
Keywords насоси
насосы
pumps
кавітація
кавитация
cavitation
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45560
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Рибальченко, І.С. Моделювання кавітаційної течії в проточній частині осьового насоса з лопатевою системою типу НР [Текст] / І.С. Рибальченко, О.А. Матвієнко // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.2. - С. 145-146.
Abstract Кавітація – це процес пароутворення та наступної конденсації бульбашок пари в потоці рідини, що супроводжується шумом та гідравлічними ударами, утворенням в рідині порожнин (кавітаційних бульбашок або каверн), заповнених парою самої рідини, в якій виникають. Кавітація виникає внаслідок місцевого зниження тиску в рідині, яке може виникати або при збільшенні її швидкості (гідродинамічна кавітація), або при проходженні акустичної хвилі великої інтенсивності під час напівперіоду розрідження (акустична кавітація). Переміщуючись з потоком в область з більш високим тиском чи під час напівперіоду стискання, кавітаційна бульбашка схлопується, випромінюючи при цьому ударну хвилю.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Cambodia Cambodia
1
Canada Canada
1
China China
2
EU EU
1
France France
2
Netherlands Netherlands
902
Portugal Portugal
1
Ukraine Ukraine
5408
United Kingdom United Kingdom
3606
United States United States
601
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
280
France France
2
Greece Greece
1
Ukraine Ukraine
256
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
281
Unknown Country Unknown Country
16
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Rybalchenko_cavitation.pdf 448,66 kB Adobe PDF 838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.