Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45746
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування геометричного моделювання для визначення похибки базування заготовки у верстатному пристрої
Authors Кармаза, А.І.
Чигрин, С.О.
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Keywords заготовки
logging
похибки
погрешности
errors
верстатний пристрій
станочное устройство
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45746
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Застосування геометричного моделювання для визначення похибки базування заготовки у верстатному пристрої [Текст] / А.І. Кармаза, С.О. Чигрин, В.О. Іванов, І.В. Павленко // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 22.
Abstract Сучасною тенденцією реалізації механічної обробки є висока інтенсифікація технологічних процесів, тобто скорочення витрат штучного часу за рахунок зменшення частки допоміжного часу, що в умовах жорсткої конкуренції на ринку, багатономенклатурності деталей машинобудування та можливостей сучасних металорізальних верстатів може бути досягнута за рахунок використання переналагоджуваних верстатних пристроїв (ВП). Розрахунок точнісних параметрів, які є основною характеристикою ефективності ВП, є актуальною задачею.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
Chile Chile
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
191
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Ukraine Ukraine
86
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Karmaza_zahotovky.pdf 419,13 kB Adobe PDF 96

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.