Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45752
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація конструкції верстатного пристрою для механічної обробки деталей типу важелів
Authors Косов, І.О.
Косов, М.О.
Dehtiarov, Ivan Mykhailovych
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Keywords конструкція
конструкция
design
деталі
детали
details
верстатний пристрій
станочное устройство
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45752
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Оптимізація конструкції верстатного пристрою для механічної обробки деталей типу важелів [Текст] / І.О. Косов, М.О. Косов, І.М. Дегтярьов та ін.// Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 29.
Abstract Сьогодні одним із викликів, що постають перед машинобудівною галуззю, є зниження собівартості готової продукції. При конкурентній боротьбі це стає можливим за рахунок зменшення норми допоміжного часу у складовій штучного часу, що в умовах багатономенклатурного виробництва може бути досягнуто шляхом використання переналагоджуваних верстатних пристроїв (ВП). Але при цьому ВП повинні забезпечувати задану точність обробки та достатню жорсткість при мінімальній масі. Вирішення комплексу цих завдань із вибору оптимального компонування ВП є актуальною задачею на сьогодні для виробників машинобудівної продукції.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Palestine Palestine
1
Russia Russia
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
277
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
30
Venezuela Venezuela
1

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
141
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Kosov_konstruktsiia.pdf 419,55 kB Adobe PDF 156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.