Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45752
Title: Оптимізація конструкції верстатного пристрою для механічної обробки деталей типу важелів
Authors: Косов, І.О.
Косов, М.О.
Dehtiarov, Ivan Mykhailovych
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych 
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych 
Keywords: конструкція
конструкция
design
деталі
детали
details
верстатний пристрій
станочное устройство
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Оптимізація конструкції верстатного пристрою для механічної обробки деталей типу важелів [Текст] / І.О. Косов, М.О. Косов, І.М. Дегтярьов та ін.// Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 29.
Abstract: Сьогодні одним із викликів, що постають перед машинобудівною галуззю, є зниження собівартості готової продукції. При конкурентній боротьбі це стає можливим за рахунок зменшення норми допоміжного часу у складовій штучного часу, що в умовах багатономенклатурного виробництва може бути досягнуто шляхом використання переналагоджуваних верстатних пристроїв (ВП). Але при цьому ВП повинні забезпечувати задану точність обробки та достатню жорсткість при мінімальній масі. Вирішення комплексу цих завдань із вибору оптимального компонування ВП є актуальною задачею на сьогодні для виробників машинобудівної продукції.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45752
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other20
Canada1
China1
Germany2
France1
United Kingdom2
Italy1
Palestine1
Russia1
Slovakia1
Ukraine4
United States1
Venezuela1
Downloads
Other5
China1
Germany3
France1
Indonesia1
Romania1
Ukraine2
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kosov_konstruktsiia.pdf419.55 kBAdobe PDF15Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.