Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45841
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Визначення параметрів точності гравірувально-фрезерного верстата
Authors Медведєв, М.О.
Korotun, Mykola Mykolaiovych
Keywords верстати
станки
machines
точність
точность
precision
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45841
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Медведєв, М.О. Визначення параметрів точності гравірувально-фрезерного верстата [Текст] / М.О. Медведєв, М.М. Коротун// Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 48.
Abstract Способи підвищення точності на металорізальних верстатах спрощено можна розділити на конструкторські, технологічні, експлуатаційні та комплексні системи управління точністю. Всі способи мають цільову направленість на усунення одної чи декількох причин створення похибок обробки. Ці причини, переломлюючись через процес обробки, викликають похибку як інтегральний показник відхилення, по якому важко встановити степінь впливу кожної із цих причин на якість обробки. Тому рішення проблеми точності зводиться до рішення одиничних конкретних задач.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
1
Canada Canada
1
China China
2216
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
554
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
254
United Kingdom United Kingdom
1109
United States United States
278
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
3
Russia Russia
2
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
231
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
255
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Medvediev_verstaty.pdf 420,54 kB Adobe PDF 496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.