Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45959
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Удосконалення методів підтвердження відповідності машин і устаткування згідно з міжнародними та європейськими вимогами
Authors Євстаф'єва, Єлизавета Олегівна
Yevstafieva, Yelyzaveta Olehivna
Keywords машина
machine
відповідність
соответствие
conformity
вимоги
требования
requirements
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45959
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Євстаф'єва, Є.О. Удосконалення методів підтвердження відповідності машин і устаткування згідно з міжнародними та європейськими вимогами [Текст] / Є.О. Євстаф'єва// Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 52-53.
Abstract Сьогодні в умовах жорстокої конкуренції бізнесу у світі багато підприємств прагнуть не лише закріпити свої досягнення на ринку продукції та послуг, а перейти на новий якісний рівень розвитку своєї діяльності. Особливо непросто в цій ситуації малим і середнім підприємствам, де конкуренція найбільш висока.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
Cape Verde Cape Verde
1
China China
2
France France
3
Germany Germany
2
Italy Italy
2
Ukraine Ukraine
70
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
69
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Yevstafieva_mashyna.pdf 794,79 kB Adobe PDF 77

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.