Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46064
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сутність комерційної таємниці в системі економічної безпеки підприємства
Authors Kolesnikova, Mariia Viktorivna
Keywords комерційна таємниця
коммерческая тайна
trade secret
інформація
информация
information
економічна безпека підприємства
экономическая безопасность предприятия
economic security
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46064
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Колеснікова, М.В. Сутність комерційної таємниці в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / М.В. Колеснікова // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. – Суми: СумДУ, 2016. – С. 198-201.
Abstract У правовій доктрині інститут комерційної таємниці розглядається,по перше, як самостійній інститут цивільного та комерційного права, в якому провідне місце посідають цивільно-правові норми, що регулюють цивільний (торговий) оборот комерційної таємниці й охорону її конфіденційності, по-друге, цей інститут містить інші норми, що регулюють відносини з приводу використання та охорони конфіденційності комерційної таємниці всередині організації (корпоративне й трудове), відносини з приводу надання комерційної таємниці (адміністративне право) та захищають інтереси власника комерційної таємниці в судовому порядку.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
3
Germany Germany
2
Kazakhstan Kazakhstan
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
2
Singapore Singapore
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
405
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
32

Downloads

Australia Australia
1
China China
2
EU EU
2
France France
17
Germany Germany
4
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
9
Ukraine Ukraine
406
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
49
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kolesnikova_komertsiina_taiemnytsia.pdf 1,08 MB Adobe PDF 494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.