Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46094
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Кабінет Міністрів України - звіт перед українським суспільством
Authors Мотрюк, А.Д.
Keywords Кабінет Міністрів України
Кабинет Министров Украины
cabinet of Ministers of Ukraine
публічна звітність
публичная отчетность
public reporting
принцип прозорості
принцип прозрачности
The principle of transparency
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46094
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мотрюк, А.Д. Кабінет Міністрів України - звіт перед українським суспільством [Текст] / А. Д. Мотрюк; наук. кер. А.М. Куліш, Ю.В. Гаруст // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. – Суми: СумДУ, 2016. – С. 228-232.
Abstract Сучасні процеси реформування системи органів державної влади спрямовані на підвищення ефективності функціонування механізму державного управління з метою подолання складної економічної та політичної ситуації в Україні. В таких умовах важливим інструментом здійснення реформаторських заходів є публічний контроль громадськості за діяльністю органів державної влади, що передбачає ознайомлення зі звітністю органів державного управління за результатами своєї діяльності. На нашу думку, питання звітування щодо діяльності Кабінету Міністрів України заслуговує особливої уваги суспільства та є актуальним, адже наразі низька ефективність діяльності уряду зумовлюється непрозорістю його діяльності та неможливістю громадян здійснювати контроль за раціональним використанням коштів і матеріальних ресурсів.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Italy Italy
3
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
475
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
215
United Kingdom United Kingdom
1898
United States United States
238
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

EU EU
1
France France
4
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
194
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
216
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Motriuk_Kabinet_Ministriv_Ukrainy.pdf 1,24 MB Adobe PDF 424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.