Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46095
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Історико-правовий аспект утворення та діяльності фінансової системи України
Authors Никонець, А.А.
ORCID
Keywords фінансова система
финансовая система
financial system
історичні етапи
исторические этапы
historical stages
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46095
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Никонець, А.А. Історико-правовий аспект утворення та діяльності фінансової системи України [Текст] / А.А. Никонець // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. – Суми: СумДУ, 2016. – С. 232-234.
Abstract Сьогодні процес розвитку фінансової системи України є досить складним та суперечливим. Зараз продовжується формування фінансової системи України, яка почала розвиватися на національному рівні лише з 1990 року, після того, як відбувся розпад СРСР, коли Україна стала відокремленою нацією і могла самостійно вирішувати свій подальший розвиток. Відтоді почала формуватися нова фінансова система, яка прагне буди схожою на європейську систему. Адже саме європейська система має еволюційний характер розвитку.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
31609
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
498
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
653826
United Kingdom United Kingdom
329775
United States United States
8639404
Unknown Country Unknown Country
653825

Downloads

Czechia Czechia
1
EU EU
1
France France
31
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
3
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
5300320
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3630778
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Nykonets_finansova_systema.pdf 905,33 kB Adobe PDF 8931148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.