Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46156
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Договірне регулювання заробітної плати в Україні
Authors Петренко, В.О.
Keywords заробітна плата
заработная плата
salary
договірне регулювання
договорное регулирование
contractual regulation
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46156
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Петренко, В.О. Договірне регулювання заробітної плати в Україні [Текст] / В.О. Петренко; наук. кер. О.І. Кисельова // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. – Суми: СумДУ, 2016. – С. 149-152.
Abstract На сучасному етапі функціонування економіки України відбуваються кардинальні зміни у соціально-трудових відносинах і передусім у сфері оплати праці. В умовах розвитку ринкової економіки головною формою винагороди, яку отримують працівники за виконану роботу, залишається заробітна плата, однак її регулювання відбувається на двох рівнях: державному та договірному.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Netherlands Netherlands
1451
Russia Russia
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
461
United Kingdom United Kingdom
5802
United States United States
956
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

China China
2
EU EU
2
France France
5
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Russia Russia
6
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
428
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
48

Files

File Size Format Downloads
Petrenko_zarobitna_plata.pdf 867,94 kB Adobe PDF 498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.