Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46194
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Гармонізування науково-технічної термінології ризик-менеджменту у сфері інтегрованих систем управління
Authors Zaika, Inha Yuriivna
Ivchenko, Oleksandr Volodymyrovych  
Sushchenko, Nataliia Volodymyrivna
Keywords інтегровані системи
интегрированные системы
integrated systems
термінологія
терминология
terminology
ризик-менеджмент
риск-менеджмент
risk management
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46194
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Заїка, І.Ю. Гармонізування науково-технічної термінології ризик-менеджменту у сфері інтегрованих систем управління [Текст] / І.Ю. Заїка, О.В. Івченко, Н.В. Сущенко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 59-60.
Abstract На сучасному етапі розвитку суспільства, науки й техніки спостерігається масове створення нових термінів і терміносистем, тому помітним і важливим є дослідження стану сучасної науково-технічної термінології, оскільки логіко-поняттєвий апарат науки знаходить вираження саме в системі термінів. Терміни, поняття та визначення є невід'ємною частиною нормативної, технічної, проектно-конструкторської і технологічної документації. Тому для успішної діяльності в галузі стандартизації, як і в інших галузях науки, необхідна точна, науково обґрунтована термінологія, адже невпорядкованість термінології перешкоджає взаєморозумінню спеціалістів, створенню єдиних методик, негативно впливає на новітні впровадження.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
3
Germany Germany
329061
Indonesia Indonesia
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1708
Russia Russia
1
Sweden Sweden
16078
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
325
United Kingdom United Kingdom
4447
United States United States
203871
Unknown Country Unknown Country
101944

Downloads

Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
8893
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
657444
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Zaika_intehrovani_systemy.pdf 593,07 kB Adobe PDF 666348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.