Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46334
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дискусійні питання можливості закріплення кримінальної відповідальності юридичних осіб в чинному законодавстві
Authors Канівець, А.М.
Keywords кримінальна відповідальність
уголовная ответственность
criminal liability
кримінальні правопорушення
уголовные преступления
criminal offenses
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46334
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Канівець, А.М. Дискусійні питання можливості закріплення кримінальної відповідальності юридичних осіб в чинному законодавстві [Текст] / А.М. Канівець; наук. кер. А.М. Клочко // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. – Суми: СумДУ, 2016. – С. 314-316.
Abstract В українському кримінальному законодавстві інститут відповідальності юридичних осіб є новим і недосконалим. Для застосування його на практиці існує потреба у подальшому вдосконаленні положень чинного КК України. Приймаючи до уваги вищезазначені розглянуті аргументи, можна допустити, що запропоновані нововведення мають певні недоліки, які можуть призвести до необгрунтованого впливу на економічну активність в країні та спровокувати розширення випадків прояву корупції. Однак, як демонструє світова практика, кримінальна відповідальність юридичних осіб є ефективним методом боротьби з кримінальними правопорушеннями, в першу чергу в економічній сфері.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
41
Germany Germany
3
Italy Italy
2
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
523
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
3
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
524
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
24

Files

File Size Format Downloads
Kanivets_kryminalnv_vidpovidalnist.pdf 912,89 kB Adobe PDF 557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.