Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46361
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Системний підхід до управління витратами підприємства
Authors Гаврильченко, О.В.
Keywords управління витратами
управление затратами
cost management
системний підхід
системный подход
systematic approach
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46361
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гаврильченко, О.В. Системний підхід до управління витратами підприємства [Текст] / О.В. Гаврильченко // Системи розроблення та поставлення продукції на виробництво : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 17-20 травня 2016 р. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, К.О. Дядюра. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 45-46.
Abstract Необхідність забезпечення конкурентоспроможності продукції в умовах глобалізації ринків, зростання рівня інформатизації і загострення конкуренції спонукає до принципового вдосконалення системи управління витратами суб'єктів господарювання. Тому сьогодні в світі особливу увагу звертають на формування стратегічної моделі управління витратами, яка ґрунтується на комплексному аналізі конкурентних переваг і слабких місць у діяльності підприємства, його участі у формуванні цінності продукції для споживачів, вивченні етапів життєвого циклу його продукції та дослідженні особливостей впливу факторів зовнішнього і внутрішнього підприємницького середовища на рівень і поведінку його витрат [3, с. 43].
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
270
Portugal Portugal
1
Ukraine Ukraine
117
United Kingdom United Kingdom
541
United States United States
136
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
1
EU EU
1
Germany Germany
3
Moldova Moldova
1
Russia Russia
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
116
United Kingdom United Kingdom
540
United States United States
134
Unknown Country Unknown Country
19

Files

File Size Format Downloads
Gavrylchenko_costs.pdf 969,88 kB Adobe PDF 817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.