Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46540
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вигоди від впровадження процесного підходу до управління з точки зору ключових стейкхолдерів
Authors Котлик, А.В.
Keywords управління якістю
управление качеством
quality management
стейкхолдери
stakeholders
процесний підхід
процессный подход
process approach
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46540
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Котлик, А.В. Вигоди від впровадження процесного підходу до управління з точки зору ключових стейкхолдерів [Текст] / А.В. Котлик // Системи розроблення та поставлення продукції на виробництво : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 17-20 травня 2016 р. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, К.О. Дядюра. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 70-71.
Abstract Стандарти якості ISO серії 9001 розглядають процесний підхід до управління як один з ключових принципів управління якістю [1]. Але при цьому на сьогодні досить незначна кількість вітчизняних компаній втілила процесний підхід в свою управлінську практику. Одна з причин цього – нерозуміння менеджментом і власниками компаній вигід, які несе процесний підхід, сприймання його лише як формальної вимоги. Отже, в цій роботі буде зроблено спробу узагальнити переваги від застосування процесного підходу до управління підприємством.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Israel Israel
1
Ukraine Ukraine
241
United Kingdom United Kingdom
1586
United States United States
530
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
529
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Kotlyk.pdf 971,16 kB Adobe PDF 553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.