Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46557
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оказіональні фразеологізми з антропонімом “Jack” в англомовній стрічці Девіда Фінчера “Бійцівський клуб”
Authors Дерев’янченко, М.Р.
Reva, Nataliia Serhiivna
ORCID
Keywords оказіональні фразеологізми
окказиональные фразеологизмы
фразеологізми з антропонімом
фразеологизмы с антропонимом
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46557
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дерев’янченко, М.Р. Оказіональні фразеологізми з антропонімом “Jack” в англомовній стрічці Девіда Фінчера “Бійцівський клуб” [Текст] / М.Р. Дерев’янченко; наук. кер. Н.С. Рева // Перекладацькі інновації: матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17-18 березня 2016 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 26-28.
Abstract “Народження” оказіональних фразеологізмів обумовлено реалізацією авторської творчої думки. Коли мовець не знаходить потрібного йому виразу для вираження власних думок, почуттів серед існуючих мовних одиниць, фіксованих системою мови, суб'єкт з певною комунікативною метою шляхом трансформації фразеологічних одиниць, які істотно розрізняються з фразеологічним інваріантом у семантиці та / або структурі, створює індивідуальні засоби мовлення.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Finland Finland
1
France France
2
Germany Germany
893
Greece Greece
1
Hungary Hungary
2
Ireland Ireland
82896
Italy Italy
2
Kuwait Kuwait
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1787
Romania Romania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
4532480
United Kingdom United Kingdom
890091
United States United States
21854320
Unknown Country Unknown Country
4532479

Downloads

Algeria Algeria
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
894
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
4532481
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
21854318
Unknown Country Unknown Country
1773035

Files

File Size Format Downloads
derevianchenko_frazeolohizmy.pdf 226,3 kB Adobe PDF 28160735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.