Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46652
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Механізми створення образності у структурі англомовних паремій
Authors Никоненко, К.І.
Shvachko, Svitlana Oleksiivna  
Keywords пареміологія
паремиология
paremiolohiya
прислів’я
пословицы
proverb
метафора
metaphor
метонімія
метонимия
metonymy
порівняння
сравнение
comparison
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46652
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Никоненко, К.І. Механізми створення образності у структурі англомовних паремій [Текст] / К.І. Никоненко; наук. кер. С.О. Швачко // Перекладацькі інновації: матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17-18 березня 2016 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 142-144.
Abstract На сучасному етапі розвитку лінгвістики, пареміологія як наука про прислів’я виступає перспективою наукового пошуку. Питаннями вивчення природи прислів’їв займались М. Ф. Алефіренко, Н. Н. Амосова, Ф. С. Бацевич, В. В. Виноградова, В. Х. Колінз. Об’єктом дослідження постають прислів’я, а предметом – специфіка утворення засобів образності ендозони прислів’їв. Актуальність дослідження визначається необхідністю з’ясування специфіки художнього моделювання, яка притаманна англомовному пареміологічному корпусу, а тому важливим є дослідження засобів, що формують образність.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
24
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Palestinian Territories Palestinian Territories
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
299
United Kingdom United Kingdom
1016
United States United States
677
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
1
China China
2
Germany Germany
3
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
1014
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
339
Unknown Country Unknown Country
64

Files

File Size Format Downloads
Nukonenko_Paremiolohiya.pdf 330,49 kB Adobe PDF 1426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.