Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46666
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Естетика символіки кольору у художній літературі (на матеріалі англійської та німецької літератур)
Authors Черепова, К.Р.
Dehtiarova, Larysa Ivanivna
Keywords символ кольору
символ цвета
color symbol
семантика кольору
семантика цвета
semantics color
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46666
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Черепова, К.Р. Естетика символіки кольору у художній літературі (на матеріалі англійської та німецької літератур) [Текст] / К.З. Черепова; наук. кер. Л.І. Дегтярьова // Перекладацькі інновації: матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17-18 березня 2016 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 162-164.
Abstract Для створення яскравого художнього образу в художніх творах використовується експресивно-стилістичний засіб символізм кольору, тому що він є психологічно-культурним явищем, за допомогою якого передається емоційний та ментальний стан людини, її риси характеру, соціальні та культурні аспекти життя народу. Колірний символ у літературі ґрунтується на асоціації між денотатним позначенням кольору та символічними поняттями зі спільністю його емоційнооцінного змісту, що обумовлюється суб'єктивним авторським баченням світу, його власним психоемоційним станом, і визначає цілісність зовнішнього і внутрішнього, реального та ідеального, зображуваного, співвідносить опис емпіричної дійсності зі світом людських переживань і умовиводів.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
Chile Chile
1
China China
1
Germany Germany
2912
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
486
Russia Russia
3
Sweden Sweden
2914
Ukraine Ukraine
215
United Kingdom United Kingdom
1942
United States United States
245
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
Egypt Egypt
1
Germany Germany
4
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
216
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
240
Unknown Country Unknown Country
9
Venezuela Venezuela
1

Files

File Size Format Downloads
Cherepova_Color symbol.pdf 217,9 kB Adobe PDF 476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.