Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46713
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Типи субстантивних фразеологізмів на позначення характеру людини
Authors Матузка, В.А.
Baranova, Svitlana Volodymyrivna  
Keywords фразеологічна одиниця
фразеологическая единица
phraseological unit
субстантивні фразеологічні одиниці
субстантивные фразеологические единицы
substantive phraseological units
атрибутивно-препозитивний тип
атрибутивно-препозитивный тип
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46713
Publisher Сумський державний університет
Citation Матузка, В.А. Типи субстантивних фразеологізмів на позначення характеру людини [Текст] / В.А. Матузка; наук. кер. С.В. Баранова // Перекладацькі інновації: матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17-18 березня 2016 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 140-142.
Abstract За останні роки проблема характеру людини викликає особливу увагу вчених і є предметом дослідження не тільки філософії чи психології, а й лінгвістики. Інтерес дослідників обґрунтований, оскільки кожній людині властиві істотні особливості, які позначаються на її діяльності та поведінці. Характер людини і механізми його лінгвістичного забезпечення завжди були предметом наукових пошуків. До мовних одиниць, які покликані виражати якості характеру людини, передусім належать фразеологічні одиниці.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
4
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
5
United States United States
11
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

France France
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
4
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
Matyzka_Substantive phraseologisms.pdf 274,73 kB Adobe PDF 34

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.